FDE
Financieel - Juridisch - Dienstencentrum - Expats - Thailand - Nederland

Wie is FDE?

FDE bestaat uit een groep van vrijwilligers met een financieel juridische achtergrond. Alle op basis van hun expertise toegelaten medewerkers werken vanuit hun eigen huis binnen het netwerk van FDE. Veelal zijn dit gepensioneerde juristen, economen en andere specialisten.

Zij schrijven adviezen of corresponderen namens cliënten met organisaties op gelijkwaardig juridisch niveau. Alle toegelaten medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en moeten voldoen aan de bepalingen van de AVG.

FDE heeft in Nederland de noodzakelijke professionele contacten. Dat maakt bijvoorbeeld de gang naar de rechter mogelijk, indien een conflict met een organisatie niet tot een oplossing komt.

Wat kost FDE?

FDE is een non-profit organisatie die werkt volgens het "no cure no pay" principe. Alleen kosten (bijvoorbeeld de kosten van de inzet van een advocaat in Nederland), die tijdens de behandeling van een zaak moeten worden gemaakt, worden doorberekend aan de cliënt.  

Na een voor cliënt positief resultaat van de behandeling door FDE wordt cliënt gevraagd een vrijwillige bijdrage te geven, waarmee FDE de organisatie kosten kan dekken.

Aanmelden

Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van FDE meldt uw probleem dan via het contactformulier. Of stuur een email naar mail@fdexpats.com. 

 

Waar is FDE gevestigd?

FDE heeft geen fysieke kantoor. De coördinatie en taakverdeling onder de medewerkers in het netwerk vindt vanuit Chiangrai plaats. Daar vindt ook een eerste toets plaats van de door een cliënt gesignaleerd probleem waarbij hulp wordt gevraagd. FDE communiceert uitsluitend via e-mail.


Onze contacten in Nederland: